Sứ mệnh

IGC là nơi ươm mầm, phát triển toàn diện cho những thế hệ công dân toàn cầu với hoài bão lớn trong một môi trường học tập hạnh phúc
IGC incubates and nurtures the comprehensive development for generations of global citizens with aspirations in a happy learning environment.

Giá trị cốt lõi

1
Bạn cần hỗ trợ?